Flóruvinir

Stjórn Hins íslenska náttúrufræðifélags hefur ákveðið að taka opnum örmum á móti starfsemi sem fram til þessa hefur fallið undir Flóruvini, samstarfshóp sjálfboðaliða um rannsóknir og verndun á íslensku flórunni. Hópurinn var stofnaður af Herði Kristinssyni árið 1998 og hafði það að markmiði „að stuðla að áhuga á íslensku flórunni meðal almennings, afla upplýsinga um plöntur til að bæta við þekkingu okkar á útbreiðslu þeirra í landinu, og aðstoða aðra flóruvini við greiningar á plöntum“. Þessi markmið eru í fullu samræmi við lög HÍN þar sem segir að tilgangur félagsins sé að efla íslensk náttúruvísindi, glæða áhuga og auka þekkingu manna á öllu, er snertir náttúrufræði. Í samræmi við lögin er því tilgangur nefndarinnar að glæða áhuga og auka þekkingu manna á flóru Íslands.

Starfið er vissulega í mótun en nokkrir fastir þættir eru þó til staðar. Við teljum rétt að lögð sé áhersla á að vinna neðangreind atriði í ár, koma starfinu í fastar skorður og safna hugmyndum í sarpinn fyrir komandi ár. Hins vegar ef frjóir hugar koma að nefndinni og aldrei að vita hverju er hægt að hrinda í framkvæmd fyrr! Félagsmenn sem eru áhugasamir um að taka þátt í starfinu, hvar sem er á landinu, eru hvattir til að hafa samband við nefndina. Einu skilyrðin er vilji til að nota fjarfundabúnað, síma eða tölvupóstsamskipti til samstarfs; og áhugi á að vinna að markmiðum nefndarinnar. Mikil þekking á flóru landsins er ekki krafa!

Í nefndinni sitja nú Gróa Valgerður Ingimundardóttir (groa.valgerdur@gmail.com), Starri Heiðmarsson (starri@ni.is) og Snorri Sigurðsson (snorkur@gmail.com); Gróa er búsett í Svíþjóð, Snorri í Reykjavík og Starri í Eyjafirði svo búseta er engin hindrun!

Dagur hinna villtu blóma

Dagur hinna villtu blóma er árlegur Norrænn viðburður þar sem boðið er upp á plöntuskoðunarferðir þriðja sunnudaginn í júní. Hins vegar er nákvæm dagssetning ákveðin á sameiginlegum fundi fulltrúa stjórna hinna norrænu grasafræðifélaga og í ár ber þriðja sunnudag í júní upp á mikla hátíðarhelgi Svía í kringum Jónsmessuna. Þegar það gerist er dagurinn fluttur til og í ár lendir hann á 14. júní. Ýmsir aðilar, bæði einstaklingar og náttúrustofur svo dæmi séu tekin, hafa komið að skipulagi þessara gönguferða síðustu ár og er vonast til að nefndin geti í samstarfi við þá sinnt því hlutverki að hafa yfirsýn, sjá um samhæfingu og hjálpa til við kynningu.

Norrænt samstarf

Í nágrannalöndunum er öflugt starf fjölmargra grasafræðifélaga en þessi félög hafa stutt við bakið á okkur frændum sínum. Árlega er haldinn sameiginlegur fundur megin grasafræðifélaga hvers lands og hafa bæði Hörður og Gróa sótt þessa fundi þegar kostur hefur gefist. Stefnt er á að halda uppteknu samstarfi, efla það og hafa það sem yfirlýst hlutverk nefndarinnar að sinna því.

Samfélagsmiðlar

Á Facebook hafa Flóruvinir sömuleiðis verið með líflegan hóp og nú nýverið síðu að auki. Hópurinn er opinn og er fyrst og fremst ætlaður þeim sem áhuga hafa á að deila myndum sínum af íslenskum plöntum eða vantar aðstoð við tegundagreiningu. Flóruvina síðan á Facebook var stofnuð með það í huga að auðvelda utanumhald um hópinn en nú þegar Flóruvinir eru komnir undir HÍN verður e.t.v. þörfin á tilvist síðunnar endurskoðuð. Nefndin mun hafa það að hlutverki að deila fróðleik um flóru Íslands í gegnum Facebook á fyrrgreindan máta, ritstýra umræðu í hópnum og eftir bestu getu sjá til þess að meðlimir fái réttar upplýsingar, ekki síst þegar kemur að tegundargreiningu. Af gefnu tilefni er rétt að taka fram að Facebook hópurinn er ekki vettvangur fyrir áróður af neinu tagi.

Vefsíða

Stefnt er á að gefa heimasíðu HÍN andlitslyftingu sem um ræðir á árinu. Á nýrri síðu er stefnan að flóruvinanefndin eigi sitt svæði þar sem verður haldið utan um upplýsingar og fróðleik tengdan starfinu.