Greinasafn fyrir flokkinn: Fréttir

Heimasíða HÍN

Vefstjóri hefur nú farið létt yfir heimasíðu félagsins og bætt við efni á borð við aðalfundargerðum, ársskýrslum og ályktunum sem félagið hefur sent frá sér. Listarnir eru þó ekki tæmandi en stefnan er að ályktanir, umsagnir og opin bréf í nafni félagsins verði aðgengileg hér á síðunni.

Lesendur mega gjarnan senda ábendingar um það sem betur mætti fara á ritari@hin.is

Ritstjóri Náttúrufræðingsins – laust starf til umsóknar

Hið íslenska náttúrufræðifélag (HÍN) og Náttúruminjasafn Íslands (NMSÍ), sem í sameiningu gefa út tímaritið Náttúrufræðinginn, auglýsa hér með starf ritstjóra laust til umsóknar. 

Náttúrufræðingurinn er fræðslurit um náttúrufræði þar sem áhersla er lögð á efni sem byggir á athugunum og rannsóknum á náttúru Íslands. Tímaritið hefur komið út samfleytt síðan 1931, eða í 90 ár. Fjögur hefti (tvö tvöföld) eru að jafnaði gefin út á ári og er hver árgangur um 160 blaðsíður. Hluti greinanna er ritrýndur en einnig er um að ræða ritstýrðar greinar, efni fyrir yngri sem eldri lesendur, þ.m.t. nemendur grunn- og framhaldsskóla, gagnrýni og ritfregnir svo dæmi séu tekin úr ritstjórnarstefnu ritsins.

Frá og með næsta ári mun tímaritið verða í opnum aðgangi auk prentaðrar útgáfu. Auk þessa verður annað efni eingöngu aðgengilegt á vef Náttúrufræðingsins, í anda ný samþykktrar ritstjórnarstefnu, og verður umsjón með vefnum einnig á herðum ritstjóra.

Hið íslenska náttúrufræðifélag (hin.is) eru frjáls félagasamtök, stofnuð 1889, sem m.a. vinna að því að efla áhuga almennings á náttúru Íslands, miðla náttúrurannsóknum og koma á framfæri fróðlegu efni um náttúrufræði og umhverfismál. Náttúruminjasafn Íslands (nmsi.is), sem var stofnað 2007, er eitt þriggja höfuðsafna landsins og heyrir til mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

Helstu verkefni

  • Umsjón með ritstjórn og útgáfu Náttúrufræðingsins. Það felur í sér að funda og vinna með ritstjórn tímaritsins, afla efnis fyrir ritið, tryggja fagleg gæði efnis og ritrýni, greinaprófarkalestur, umbrot, prentun og dreifingu.
  • Vefumsjón með efni Náttúrufræðingsins á nýrri vefsíðu (natturufraedingurinn.is) sem ætluð er öllum þeim sem áhuga hafa á náttúrufræðum, umhverfis- og náttúruvernd;  þ.m.t. ungum lesendum.
  • Umsjón með efni eingöngu ætlað fyrir vefútgáfu, afla efnis og tryggja fagleg gæði þess. 

Hæfniskröfur

  • Þekking og reynsla af ritstjórn og vefumsjón er nauðsynleg.
  • Ritfærni og góð kunnátta í íslensku og ensku er nauðsynleg.
  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, helst meistaragráða, og góð þekking í náttúrufræðum er nauðsynleg.
  • Hæfni í mannlegum samskiptum.
  • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

Kaup og kjör

Um er að ræða 80% starf með möguleika á aukningu á starfshlutfalli. Starfsaðstaða og búnaður er á skrifstofu Náttúruminjasafnsins. Laun taka mið af stofnanasamningi Náttúruminjasafnsins og viðeigandi stéttarfélags. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. janúar nk., eða samkvæmt samkomulagi.

Umsókn

Umsóknarfrestur er til 15. desember nk.

Umsóknum skal fylgja greinargott kynningarbréf ásamt ferilskrá þar sem fram koma upplýsingar um menntun og fyrri störf umsækjanda auk upplýsinga um tvo meðmælendur.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Sjá nánar á Starfatorgi stjórnarráðsins


HIN_logo_m_texta

Sumarstarf við náttúrumiðlun

Hið íslenska náttúrufræðifélag óskar eftir því að ráða nemanda til starfa í sumar. Félagið, í samstarfi við Náttúruminjasafn Íslands gefur út tímaritið Náttúrufræðinginn. Starfið felst í að taka þátt í efnisöflun, vinnslu og framsetningu efnis á glænýjum vef tímaritsins, í samvinnu við ritstjóra og umsjónarmann vefútgáfu Náttúruminjasafnsins. Áhugasömum er bent á að sækja um á vefsíðu Vinnumálastofnunar.

Sumarátak Flóruvina

Þá hefur sumarátaki Flóruvina verið hleypt af stokkunum!

Pawel Wasowicz sem situr í faghópnum Flóruvinir, hefur útbúið kerfi sem gerir öllum kleyft að skila inn upplýsingum um háplöntutegundir sem þeir finna á ferðum sínum.

Ef þig langar til að taka þátt í að stoppa í götin á útbreiðslukortum háplantna, kíkið þá á síðu Flóruvina fyrir frekari upplýsingar.

Ljósmynd: Pawel Wasowicz